Prázdný košík

Žádné produkty v košíku.

Rubriky
Nezařazené

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Rubriky
Nezařazené

PRAVIDLA SOUTĚŽE

PRAVIDLA SOUTĚŽE O 100G STŘÍBRNÝ SLITEK ARGOR-HERAEUS

1. POŘADATEL

1.1 Pořadatelem soutěže je Synergy Gold, a.s., společnost se sídlem Drahobejlova 1072/10, 190 00 Praha 9, IČO: 11740817, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 26772/MSPH (dále jen „Synergy Gold“).

2. MÍSTO KONÁNÍ A PRŮBĚH SOUTĚŽE

2.1. Soutěž probíhá od 07.12.2023 do 10.12.2023 v PVA Expo Praha. Každý den náhodně pořadatel vylosuje jednoho z účastníků soutěže, který obdrží 1 oz stříbrnou minci. Po ukončení soutěžního období náhodně vylosuje pořadatel jednoho z účastníků soutěže, který vyhraje hlavní cenu – 100g stříbrný slitek. Výherce soutěže bude o své výhře vyrozuměn na kontaktní e-mail sdělený pořadateli v losovacím formuláři. 

3. VÝHRA

3.1 Výhrou je 100g stříbrný slitek Argor-Heraeus (Švýcarsko)

Výhra bude výherci předána osobně či doručena na doručovací adresu zvolenou výhercem, a to nejpozději do 10 dní od ukončení soutěže.

4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

4.1 Soutěžícím se může stát každý účastník losování, které bude probíhat během Stříbrných vánočních dnů na stánku Synergy Gold (dále jen „Soutěžící“). 

4.2 Ze soutěže budou vyřazeni ti Soutěžící, kteří nesplní požadované podmínky soutěže, nebo jednají v rozporu s pravidly nebo dobrými mravy. Pokud se ukáže, že se tento Soutěžící i přes uvedené stal výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytl, nevznikne mu nárok na výhru.

4.3 Každý ze Soutěžících se soutěže účastní pouze jednou.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Zapojením soutěžících do soutěže dochází ke zpracování osobních údajů soutěžících 
v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu jména a příjmení, telefonního kontaktu, kontaktního e-mailu a informace o adrese pobytu (město).

6. ZMĚNA PODMÍNEK SOUTĚŽE A UKONČENÍ SOUTĚŽE

6.1 Synergy Gold si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení a bez náhrady podmínky soutěže kdykoli jednostranně změnit, soutěž odložit, zkrátit, přerušit nebo zrušit.


7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Na výhru není právní nárok a výhra není právně vymahatelná. Nárok na výhru nelze převést na jinou osobu. Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní nebo jiné alternativní plnění. Synergy Gold si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru cenou obdobného typu a odpovídajících hodnot a měnit podmínky předání výhry v případě, že výhra nebude poskytnuta tak, aby mohla být Soutěžícímu předána v souladu s těmito pravidly. V případě jakýchkoli sporů, které vyplývají z této soutěže nebo vznikly v souvislosti s ní, budou řešeny rozhodnutím Synergy Gold.

7.2 Synergy Gold neodpovídá za nedoručení výhry v případě změny doručovací adresy výherce, jakož ani v případě, že výherce nebude na uvedené adrese zastižen. Synergy Gold neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě jakékoliv závady emailové adresy výherce nebo jiné závady v přenosu dat. Odpovědnost Synergy Gold za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7.3 Účastí v soutěži Soutěžící souhlasí s podmínkami a pravidly soutěže a potvrzuje, že měl možnost se seznámit s podmínkami ochrany osobních údajů.

Vyberte si měnu
CZK Česká koruna
EUR Euro